Bij Flying Tiger Copenhagen zijn wij van mening dat verantwoordelijk zakendoen van belang is voor het succes van ons bedrijf en de groei van ons merk. Wij willen dat onze klanten zeker weten dat een product van Flying Tiger Copenhagen is geproduceerd met oog voor de ethische aspecten, volgens milieu- en sociale standaarden en veilig is in gebruik.

Onze strategie op het gebied van verantwoordelijkheid betreft vijf gebieden:

- Producten: Wij willen garanderen dat onze producten veilig en leuk in gebruik zijn en zijn gemaakt onder fatsoenlijke en eerlijke werkomstandigheden. Onze programma's Product Compliance en Responsible Sourcing vallen onder dit gebied.

- Mensen: Wij willen onze medewerkers in de winkels, de warenhuizen en het hoofdkwartier een leuke, diverse en betrokken werkplek bieden met veilige en eerlijke werkomstandigheden en gelijke mogelijkheden voor iedereen.

- Planeet: Onze planeet wordt geconfronteerd met uitdagingen op milieugebied die door alle bewoners moeten worden aangepakt. Wij willen onze voetafdruk op het milieu zo klein mogelijk houden en richten ons op twee niveaus: 1) aanvoerketen en 2) eigen winkels.

- Partnerships: Wij zijn altijd betrokken geweest bij goede doelen en wij zijn partner van verschillende organisaties die mensen in nood helpen en bijdragen aan de samenlevingen waarin wij actief zijn.

- Beleid: Om te garanderen dat wij op een consistente manier aan onze commitment op het gebied van verantwoordelijkheid werken en als leidraad bij het nemen van beslissingen, hebben wij allerlei beleid ontwikkeld. Ons beleid is goedgekeurd door het management en wordt jaarlijks herzien.

Kijk hier voor meer informatie over onze commitment en de activiteiten op het gebied van verantwoordelijkheid.